AURORA MUNDIS

AURORA MUNDIS

Vragen over gezondheid of voeding aan Claire

Jouw vragen over gezondheid of over voeding beantwoordt Claire graag via het gastenboek. Je kunt je vragen privaat stellen of, voor iedereen leesbaar je vraag of bijdrage leveren (instelling in het gastenboek). Niet vergeten : voor een antwoord is het noodzakelijk je email aan te geven. Claire's biografie vind je achteraan in de blog.

dinsdag 25 september 2007

Zuur-base evenwicht

Ons lichaam regelt zijn bestaan over de stofwisseling. Voor wie hiermee niet vertrouwd is, een goede gelegenheid om zich met deze processen eens bezig te houden.

De gezonde mens neemt over de voeding koolhydraten, eiwitten en vetten op, die worden dan in de maag en dunne darm verkleint en in eenvoudiger elementen opgedeeld. Hier komen onder andere enzymen bij kijken en vitaminen en mineralen spelen hier een belangrijke rol. Dan kunnen de essentiële stoffen, door de darmwand en de lymfevaten heen, opgenomen worden in de bloedbaan. Het bloed wordt dan weer naar de lever gebracht, waar vele chemische omzettingen en ontgifting gebeuren. Vandaar gaat het naar de cellen, waar de opbouwstoffen opgeslagen worden, om in de cyclus van de verbranding naar behoefte ingezet te worden.

Terzelfder tijd bouwt ons lichaam ook producten af, die bij de stofwisseling als resten optreden.
Die worden, ofwel over de lever, de galproductie en de dikdarm uitgescheiden, ofwel over de nierenfilters en de urine uit het lichaam afgevoerd.
Volledigheidhalve, ook over de longen en de ademhaling ontdoen we ons van afvalstoffen.

Een tamelijk ingewikkelde fabriek die we daar in ons hebben, die bovendien 24 uur op 24 in gang is.

De meeste van deze stofwisselingsproducten zijn zuur. Bij onevenwichtige, eenzijdige voeding kunnen ze ons bloed en ons weefsel oververzuren, en uiteindelijk zelfs de zuurtegraad ( pH ) van het bloed veranderen.
pH 7 = neutraal. Hoger dan 7 is basisch en lager dan 7 is zuur.
Voor ons lichaam ligt de ideale pH bij 7,4.

Aan deze waarden wordt in de traditionele geneeskunde weinig aandacht gegeven, alleen bij levensbedreigende toestanden, op de intensieve zorgenafdeling. De huisarts of doorsnee-internist kan wel bij een urineonderzoek de pH waarde laten bepalen, de pH waarde van het bloed kan alleen mits een speciaal toestel en onder een strikte werkwijze bepaald worden.

Het was de franse bioloog Dr. Vincent die hiervan zijn levenswerk maakte en naast de pH ook het zeer belangrijke redoxpotentiaal ontdekte. Beiden samen geven zeer belangrijke informatie over de toestand van onze stofwisseling en onze biologische ouderdom. Deze kunnen in de preventieve geneeskunde goed ingezet worden ! In mijn praktijk heb ik kunnen vaststellen, dat er jonge mensen van rond de 20 jaar zijn, die sport doen en menen gezond te leven, doch in werkelijkheid biologisch reeds over de 70 jaar oud zijn. Het is dus niet zo gemakkelijk te zeggen : ik doe sport, eet veel groenten en fruit en dus is alles OK ! Wat in ons lichaam gebeurt is toch wat complexer !

Hoe komen we nu aan de zuren ?

Van vele voedingsmiddelen weten we over de smaak dat ze zuur zijn.
Wat echter belangrijk is, is dat zoet - of eerder neutraal-smakende producten zeer sterke zuren kunnen vormen in de loop van het verteringproces. Omgekeerd is wat zuur smaakt, niet altijd een bron van zuur voor ons lichaam. Er bestaan de organische zuren, zoals vrucht- en melkzuur, die goed omgezet en niet tot belasting worden.

Vruchtzuren komen in vruchten en groenten voor : rabarber, tomaten, paprika, wortels, aardappelen.

Melkzuur komt van melkproducten, granen en sommige groenten.
We onderscheiden hier rechts- en linksdraaiende melkzuren. Ze zijn identisch en mekaars spiegelbeeld. In de stofwisseling gedragen ze zich echter totaal anders. De rechtsdraaiende worden sneller en vollediger omgezet, de linksdraaiende langzamer.
Kaas en yoghurt hebben steeds beiden in zich, en het is zo dat, als men melkproducten niet goed gekoeld bewaart, het aandeel aan rechtsdraaiende melkzuren toeneemt. Bovendien is melk, vers van de koe, en dus niet behandeld, niet gepasteuriseerd en met UHT behandeld, steeds basenvormend.

Er is ook nog het urinezuur, dat over de nieren uitgescheiden wordt en uit de afbouw van vlees, vis, noten en peulvruchten ontstaat.

Wanneer onze darm niet echt goed functioneert, dan ontstaat gisting en verrotting, en deze processen laten grote hoeveelheden aan giften en zuren ontstaan. De darmwand is dan ook beschadigd en doorlaatbaar geworden, zodat een groot deel van deze giften weer in het bloed opgenomen worden en een negatieve cyclus ontstaat, die van zich uit moeilijk te corrigeren is.

Voortdurende stress verslechtert onze lichaamsfuncties en verbruikt grotere hoeveelheden aan mineralen, vitaminen en enzymen, die we door een normale voeding niet voldoende kunnen opnemen, en bovendien vermeerd uitgescheiden worden over de urine.

Voor de belastende zuren ons lichaam kunnen verlaten, moeten ze gebonden worden, om zo de noodzakelijke pH van 7,4 in het bloed te behouden.
Daarvoor hebben we weer mineralen nodig : Kalium, Natrium, Magnesium en vooral Calcium.

Daarom is het noodzakelijk en in veel gevallen raadzaam om als kuur een basenmengeling in poedervorm en in water opgelost, regelmatig te nemen. Bovendien is het raadzaam voor basenvormende voedingsmiddelen te kiezen.

Om ons zuur-base-evenwicht op natuurlijke wijze in evenwicht te houden kiezen we voor 20 % zuurvormende en 80 % basenvormende voedingsmiddelen.
Verderop vinden jullie een lijst van levensmiddelen en hun werking.
Het ligt bovendien niet alleen aan de keuze, want ook de combinaties kunnen problemen geven.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Het moeilijkste bij de patiënten was hen duidelijk te maken dat niet alles wat op zich gezond of niet schadelijk is , in een maaltijd samen kan genomen worden.

Ik herinner mij aan een patiënt, een oudere heer, met klachten van gasophopingen en hartritmestoringen tijdens de nacht.
Nu is het zo dat, veel hartritmeproblemen, vooral 's nachts, ontstaan door druk uit de buik. De daar opgehoopte gassen drukken het middenrif hoog, en dit dan weer drukt tegen de hartpunt. De hart-as verplaatst zich (de as van hart heeft dezelfde hoek als de as van onze aarde !) en reeds beginnen de problemen.

Dit betekent niet dat dit altijd en alléén zo is, een controle bij de dokter zal men niet verzuimen ! Maar waar er geen afwijkingen gevonden worden, daar laat men ook best alle medicamenten opzij, en verbetert de spijsvertering en de samenzetting van de avondmaaltijd. Vele patiënten heb ik daarmee kunnen helpen . Veel beter dan gewoonweg bètablokkers te slikken (die nu precies ook niet zonder gevolgen zijn).
Voor je dus naar de cardioloog rent, eerst even een gewetensonderzoek van je voedinggewoonten.

Wat heb ik gegeten ?
Deze vraag dus heb ik de patiënt ook gesteld, en bij de opsomming van wat hij zo alles at, ben ik zelf bijna slecht geworden.
Nu ja, zei hij, een paar sneden brood met kaas en worst, een appel, een yoghurt en een paar glazen wijn...
De Chinese geneeskunde zegt dat kaas en wijn, in combinatie, een dodelijke mengeling zijn, wegens de onverenigbaarheid voor de vertering natuurlijk !

Toen ik hem uitlegde dat het niet te verwonderen was dat hij problemen had, reageerde hij verontwaardigd en meende dat ik hem zijn levenskwaliteit wou afnemen.
Ik heb de patiënt aangeraden iemand op te zoeken, die dat meespelen wil en die hem daarbij gezond en zonder klachten zou kunnen houden.

Zo ziet men dat alle verstand en uitleg niet helpen, als men de dingen niet „wil“ verstaan.
De gevolgen van langdurende oververzuring.

Jicht

Niet meer voldoende kunnen uitleiden van urinezuur bij verminderde nierfunctie. Uit het werken met de methode van Prof. Vincent weten we dat, met toenemende leeftijd, als eerste de nieren minder goed gaan werken, voordat echte orgaanstoringen zich bemerkbaar maken.
Jichtaanvallen treden vooral op na vleesmaaltijden, of na het tot zich nemen van purinehoudende voedingsmiddelen, en dit heel vaak in combinatie met alcoholconsumptie.

Nu is het jammer genoeg door onze moderne levenswijze zo, dat velen ook op jonge leeftijd te weinig water drinken en daardoor de nieren sneller laten verouderen. Een thema op zich !

Osteoporose

Is het beste bekend, vooral omdat de behandeling veel kost. De basis is echter een over jaren te hoge hoeveelheid zuur in het weefsel en in het bloed.
Studies hebben bevestigd dat het, reeds op jonge leeftijd ( bij vrouwen rond de 30 ), te veel eten van geraffineerde suikers en zoetigheden, evenals het roken, een zware hypotheek op het beenderstelsel zet, en zo op altere leeftijd dan de osteoporose volgt.

Een hoog risico leveren hier de cola en andere „lifestyle“ drinks, die allen een zeer hoog gehalte aan enkelvoudige suikers bevatten, en die bovendien ook een verhoogd diabetes type 2 risico veroorzaken.

Wat gebeurt er ? Wanneer het bloed te zuur wordt, dan probeert het lichaam te reguleren door het mobiliseren van calcium en magnesium... die uit de beenderen genomen worden. Dit is zo omdat het calcium uit de voeding niet voldoende is, of niet kan opgenomen worden door het lichaam. Belangrijk is te weten dat ons lichaam enkel natuurlijk gebonden stoffen opneemt, tabletten verlaten het lichaam terug, zonder werking. Bovendien hebben we vitamine D nodig om calcium te kunnen vastzetten in de beenderen, en daarvoor weer hebben we zonlicht nodig...
Er is geen voldoende bewijs voor het steeds weer aangehaald argument, dat osteoporose ontstaat door hormoontekort - namelijk oestrogeen - in de menopauze, de ware oorzaak ligt veel vroeger en is niet zo eenvoudig.
Wat wel een rol speelt is een tekort aan progesteron op jonge leeftijd. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Wanneer het zo zou zijn, dat het hier alleen om een oestrogeentekort gaat, dan zouden toch veel meer mannen moeten lijden, die bijna geen vrouwelijke hormonen produceren. Dit belet niet dat er ook mannen zijn, en altijd meer ook, die op basis van oververzuring eveneens osteoporose ontwikkelen.

Osteoporose is uit mijn ervaring helemaal geen ouderdomsverschijnsel, maar veeleer het eindstadium van jarenlange verkeerde levensgewoonten.

Reuma

Gewrichts-, maar vooralspierreuma heeft zijn basis in verzuurd weefsel.
Het weefsel, de spieren, de omhulling van de spieren (facies) en de pezen worden tot zuurdepots.
Hier gaat het om de verzuring binnen in de cellen, en deze kan niet zo maar opgelost worden. Wel speelt ascorbinezuur (een zuur dat geen zuur achterlaat), hierbij een belangrijke rol, namelijk om de celwand doorlaatbaar te maken (in combinatie met kaliumbicarbonaat).

Bestaande goede preparaten zijn : „URBASE U intra“ en „Basenpulver“ van de firma PASCOE.
Beiden zijn over de www.schaumburger-versandapotheke.de te bekomen.
Voor de gewone bloed-ontzuring kan men een nieren/blaasthee en een lever/galthee nemen.
Reumapijnen kunnen veel verminderd, en zelfs volledig opgelost worden door een dieet, rijk aan basen en met weinig dierlijke eiwitten.

Het duurt wel langere tijd om de pH van de urine en bloed te verbeteren, maar vooral ook voordat de zuren uit de weefsels uitgezwommen zijn.

Verdere symptomen van verzuring : doorbloedingstoringen, allergieën, hoofdpijn, migraine,
vermoeidheid, vermeerde zweten, ontstekingneiging en huidproblemen.

Denkt eraan dat onze moderne omgeving met elektrosmog en stress de reeds bestaande fouten alleen versterken.

Om het beeld kompleet te maken moet ik eraan toevoegen dat, wanneer we een energiearme voeding (fastfood) tot ons nemen, die bovendien vele chemische toevoegsels heeft, onze kans op problemen verhoogt.


Voedingsmiddelen naar hun zuur-basen waarde :

Basenoverschot :
alle rijpe fruitsoorten en sappen (indien natuurlijk en vers)
alle groenten, behalve asperges, spruitjes en sommige koolsoorten.
Jonge en frisse erwten
aardappelen
verse verzuurde melkproducten (yoghurt) - niet UHT !
kruiden
champignons ( zeer goed leverancier van plantaardige eiwitten )

Zuur - base evenwicht :
gekiemde granen en zaden
gierst
kokosnoten en amandelen
volwaardige rietsuiker, ahornsiroop

Zwak zuurvormend :
alle volkorenproducten
hazelnoten
room en verse kaas (zeer positief zijn geite- en schapenmelkproducten)
tofu en soja

Sterk zuurvormend :
geraffineerde suiker
limonades, colahoudende drinks, moderne lifestyle-drinks
chocolade met geraffineerde suiker
vlees in alle soorten en in alle bereidingen (best is nog biogevogelte)
harde kazen
eieren
geraffineerd meel en producten hiervan (dus ook alle broodsoorten)
witte rijst
alle linzen, bonen, kikkererwten (behalve sojabonen)
aardnoten
alle olies en vetten die verhard en geraffineerd zijn
koffie, thee en alcohol

Geen opmerkingen:

Claire's biografie


Claire Van Beneden, jaargang 1945, heeft een veelzijdige en boeiende weg afgelegd, waarvan 42 jaar in de geneeskunde en in de psychologische begeleiding. De eerste bouwstenen kwamen zeer vroeg tesamen : de kennismaking met het werk van Teilhard de Chardin en met de spirituele inhouden uit de christelijke traditie.

Na haar studies aan de Hoge School voor Medische Beroepen in Gent, werd ze docente in de opleiding voor verplegenden, met als vakken : inwendige en sociale geneeskunde en ekologie (toen reeds). Snel werd haar duidelijk, mede door het kontakt met de patienten, dat de weg van de klassieke geneeskunde voor haar te eng was en te eenzijdig.

In deze periode van 28 jaar volgden dan ook bijkomende opleidingen in het bereik natuurgeneeskunde, chinese geneeskunde, astrologie. Ze leerde E. Kübler-Ross kennen en Prof Simonton, de eerste bekend om haar werk met AIDS-patienten en stervenden, de tweede is als Psychiater in de USA zeer bekend om zijn therapie van emotionele blokkades en het vinden van de levensopgave bij kankerpatienten.

In de jaren 70 begon ze een opleiding in energiewerk en energetische therapie. Haar spirituele ontwikkeling werd intensief begeleid en beinvloed door kontakten met en de onderrichtingen van Omraam Michail Aivanhov en Jiddu Krishnamurti. Deze beiden hebben de basis gelegd voor haar levensfilosofie en haar werkmethode.

In deze tijd leerde ze ook Reiki kennen en werd in de verschillende graden ingewijd, inbegrepen de Meestergraad.

Na de wissel naar Duitsland, samen met haar echtgenoot, volgde ze de opleiding voor Heilpraktikerin en 12 jaar werk in eigen praktijk.

Vervolgens een opleiding voor psychoterapeute en voor andere richtingen in de energetische en biologische geneeskunde, waarbij ze topvorsers uit de biofysika leerde kennen, die haar huidige begrip van gezondheid en geneeskunde nog eens verder ontwikkeld hebben.

Spiritueel ging het verder met Lama Chiimed Ridgin Rinpoche, spirituele houder van alle tradities van het tibetaans boedhisme. Verschillende inwijdingen in oa. de Medicijn-Boedha, Lojong en de Padmasambahva-praktijk, en een onderricht in tibetaanse geneeskunde volgden.

Nadat ze in 2005 haar praktijk heeft verdergegeven, stelt ze haar kennis en ervaring ten dienste van de geinteresseerde medemensen. Ze doet al wat ze kan om, samen met haar man, een bijdrage tot een positieve toekomst voor allen te leveren.

Impressum


Claire Van Beneden
Genk

Alle fotoos in de bijdragen zijn van http://www.pixelio.de/ , hetzij anders aangegeven.